foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Marťanko

Prevádzkový poriadok

Detské interiérové ihrisko je určené pre deti od 0-12 rokov. Vstup na detské interiérové ihrisko majú len deti so sprievodom, osobou staršou ako 18 rokov. 

Za deti na ihrisku je zodpovedná výhradne osoba, ktorá ich sprevádza. Deťom bez sprievodnej osoby nebude umožnený vstup na ihrisko. Za prípadný úraz, ktorý bol spôsobený nezodpovedným a nebezpečným správaním zodpovedá výhradne sprevádzajúca osoba. Vstup na ihrisko je výhradne na vlastnú zodpovednosť! 

Detské interiérové ihrisko je rozdelené na zónu hraciu, t.j. miesto, kde je koberec + hracia „klietka“, to všetko je čistá zóna a kaviarenskú zónu. Do tzv. „čistej“ zóny je povolený vstup len v ponožkách. Na koberec si deti môžu dať prípadne papučky, ale v „klietke“ sa smú deti pohybovať len v ponožkách. Nie naboso a nie v papučkách. 

Na ihrisko môžu vstupovať len osoby, ktoré nemajú žiadne infekčné ochorenie, známky prechladnutia, alebo deti s nevoľnosťou. 

Ihrisko je určene od 3 do 12 rokov alebo max.100kg. Pre deti od 0-3 rokov máme určenú osobitnú miestnosť. 

Vstup do herne je spoplatnený, sprevádzajúca osoba má vstup zdarma. 
Vstupom do herne návštevníci súhlasia s prevádzkovým poriadkom a všeobecnými obchodnými podmienkami detského interiérového ihriska. 
V priestoroch určených na hranie ja zakázaná konzumácia akýchkoľvek jedál a nápojov! 

Vedenie spoločnosti si vyhradzuje právo zmeniť všetky uvedené časy a ceny bez skoršieho upozornenia.

 

Správanie na ihrisku je zakázané:

  • šplhať sa po bezpečnostných sieťach
  • brať zo sebou nebezpečné, ostré predmety a hračky
  • brať so sebou vlastne hračky
  • agresívne správanie

 

Deti s agresívnym správaním budú okamžite z ihriska vylúčené, bez nároku na vrátenie vstupného poplatku. 

Osoby pod vplyvom alkoholu nebudú mať vstup povolený. 

V priestoroch kaviarne je zakázaná konzumácia vlastných jedál a nápojov! Výnimku tvoria kojenecká strava a potraviny pre osoby so špeciálnymi dietetickými požiadavkami a alergiami. 

V celom priestore detského interiérového ihriska je prísny zákaz fajčenia!!

Za spôsobené škody na majetku nedodržiavaním prevádzkového poriadku si budeme nárokovať náhradu škody v plnom rozsahu. 

Odporúčame rodičom, aby deťom priniesli náhradné oblečenie, pretože detičky sa pri hre ľahko spotia. 

Prosíme rodičov, resp. sprievodné osoby, aby rešpektovali pokyny v Pravidlách detského interiérového ihriska. Prosíme deti, aby sa správali ohľaduplne voči ostatným deťom.